Urszula Jurkowska prezesem stowarzyszenia

Walne Zebranie stowarzyszenia, przeprowadzone 14 czerwca AD 2016, powierzyło Pani Urszuli Jurkowskiej, nauczycielce Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku funkcję prezesa.