Wyniki konkursu muzycznego „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”

Jury w składzie:
ks. Sebastian Sum
Karolina Zadykowicz
Karol Szmuksta
postanowiło przyznać uczestnikom konkursu następujące miejsca:
W kategorii soliści i duety:
I miejsce – Martyna Zdrodowska z SP nr 11
II miejsce ex aequo – Izabela Misiewicz i Zuzanna Łaszcz z ZSK
III miejsce ex aequo – Adam Makarec i duet Joanna Gierej / Ewelina Dudek z ZSK
IV miejsce ex aequo – Hanna Piskorz z ZSK i Piotr Bartoszuk z SP nr 34
V miejsce – duet Julia Gacuta i Zuzanna Masłowska z PSP nr 1
W kategorii chóry i zespoły wokalne:
I miejsce – Chór dziecięcy „Viva” z SP nr 28
Zapraszamy 12 czerwca na godzinę 11.00 do Centrum Wystawienniczego
przy ul. Kościelnej.