Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od marca 2017 r. realizujemy zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa      w łącznej wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia nr 86 z dnia 18 listopada 2016 r. Wsparcie finansowe z dotacji udzielone poszczególnym szkołom:
– Katolickiej Szkole Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 2 763 zł,
– Katolickiemu Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                 w wysokości 6 680 zł,
– Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Matki Bożej Miłosierdzia           w Białymstoku w wysokości 2 557 zł.
Organ prowadzący zobowiązał się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego w kwocie 3 000 zł, stanowiącego co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, przy czym     w odniesieniu do:
– Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 690,75 zł,
– Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                  w wysokości 1 670 zł,
– Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia              w Białymstoku w wysokości 639,25 zł.