Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zakwalifikowana do udziału w programie „Aktywna tablica”

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
Podlaski Kurator Oświaty, działając na mocy Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Podlaskim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego. Jedną z nich jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku powadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 14.000 zł.
Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących znajduje się w załączniku.

wykaz-wnioskow-zakwalifikowanych-do-objecia-wsparciem-finansowym