WESPRZYJ EDUKACJĘ NASZYCH DZIECI

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Białostockiej

– organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
przy ul. Kościelnej 3 – prosi PRACOWNIKÓW,
RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ:

PRZEKAŻ 1% PODATKU ZA ROK 2017

na doposażenie sal w szkole.

NR KRS: 0000039448

Z poważaniem

U. Jurkowska