„Białystok – w TO się gra”.

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zapraszają

uczniów klas IV – VII szkół podstawowych miasta Białegostoku do udziału

w II Grze Miejskiej, która realizowana jest  w ramach projektu „Białystok –

w TO się gra”.

Regulamin gra miejska 2018