Stypendia

W roku szkolnym 2018/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie każde:
Janowi Machelskiemu z klasy VIII b Katolickiej Szkoły Podstawowej (od września 2018 r. do stycznia 2019 r.);
Natalii Steckiewicz z klasy III b Katolickiego Gimnazjum (od lutego do czerwca 2019 r.);
Filipowi Bartłomiejowi Perkowskiemu z klasy III d Katolickiego Gimnazjum (od lutego do czerwca 2019 r.).
Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców.
Stypendystom serdecznie gratulujemy!
Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska