Nagrody dla uczniów ZSK

W roku szkolnym 2019/2020 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało nagrody uczniom ZSK:
• Aleksandrze Mejsak – sfinansowanie szkolnej wycieczki na Maltę (2000 zł);
• Janowi Machelskiemu – dofinansowanie szkolnej wycieczki na Maltę (1000 zł);
• Filipowi Bartłomiejowi Perkowskiemu – dofinansowanie szkolnej wycieczki na Maltę (1000 zł).
Przyznając nagrody, kapituła brała pod uwagę następujące kryteria: troska o własne życie, zdrowie i rozwój; szanowanie każdej osoby w społeczności, jaką jest Szkoła; godne reprezentowanie Szkoły; przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego oraz decyzji dyrektora Szkoły; obecność na modlitwie szkolnej oraz na organizowanych przez Szkołę uroczystościach i rekolekcjach; szacunek wobec symboli i tradycji szanowanych w Szkole; skromne zachowanie i wygląd; wystrzeganie się nałogów; zachowanie zasad dobrego wychowania, przestrzeganie kultury słowa; regularne uczęszczanie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne; sumienna praca na lekcji.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów i serdecznie im gratulujemy!

Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska