Stypendia

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendium w kwocie 150 zł miesięcznie Julii Gołębiewskiej z klasy VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej (od września 2019 r. do stycznia 2020 r.). Przyznając stypendium, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców.
Stypendystce serdecznie gratulujemy!
Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska