NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Na zakup nowych książek i elementów wyposażenia do biblioteki Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz na realizację działań promujących czytelnictwo otrzymaliśmy 12000 zł.
W sumie bibliotece szkolnej przekazano łączną kwotę 15000 zł.