INFORMACJA

 

Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych, zaplanowane     na 11 listopada 2020  r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, nie odbędą się z powodu epidemii COVID-19.
                                                                                                                                                                                             Zarząd SRKAB

ZAWIADOMIENIE

             Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20.  i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 15 czerwca 2020 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17:00 – termin I, o godzinie 17:15 – termin II.

       Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczenia składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

4. Charytatywny Bal Karnawałowy


8 lutego 2020 r. odbył się 4.Charytatywny Bal Karnawałowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, organ prowadzący Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i darczyńcom balu.

Bardzo się cieszymy, że zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście: Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda I Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko. Byli obecni również przyjaciele naszej szkoły: ks. Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Siostra Anna Galewska, Dyrektor Przedszkola prowadzonego przez Siostry Szarytki, Pan Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, jak również Pani Lucja Orzechowska,wieloletni Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim rodzicom, absolwentom i nauczycielom oraz naszym przyjaciołom za wsparcie naszej inicjatywy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z balu:

Pd_Zdjecia_z_balu

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia bożonarodzeniowe

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego,

na świat abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze, życzy

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

61. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych

11 listopada 2019  r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 61. impreza zgromadziła liczne grono uczestników. Gośćmi ZSK były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zgromadzeni goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło temu wiele emocji. Na zakończenie  ZSK i jego organ prowadzący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zorganizowały poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 11 listopada 2020 r.

Zapraszamy!

Marta B

Dokumentacja techniczna do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku” umowa nr RPPD.05.03.01-20-0216/18-00.

Audyt

Dokumentacja – pompy ciepła – treść projektu

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 1

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 2

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 3

Dokumentacja – system PV AC_S1

Dokumentacja – system PV AC_S2

Dokumentacja – system PV DC

Przedmiar – oświetlenie

Przedmiar – pompy ciepła

Przedmiar – system PV AC_S1

Przedmiar – system PV AC_S2

Przedmiar – system PV DC

Przedmiar – termomodernizacja

Gra miejska – Białystok w to się gra”

Już po raz trzeci Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia zaprosił do wspólnej zabawy i poznawania zabytków Białegostoku 25 drużyn szkół podstawowych naszego miasta. 23 maja czteroosobowe drużyny wraz z opiekunami mierzyły się z zagadkami, które było można rozwiązać dzięki wnikliwemu przyglądaniu się pomnikom i budowlom na trasie gry. W dotarciu do obiektów pomagały mapy przygotowane przez organizatorów. O zwycięstwie decydowała uważność i precyzja odpowiedzi, choć i czas ukończenia biegu nie był bez znaczenia.
W kategorii klas starszych zwycięzcami okazali się uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Blachnickiego z ul. Transportowej, a w kategorii klas młodszych uczniowie naszej szkoły.
Do zobaczenia w kolejnej edycji za rok!

Nagroda dla ucznia ZSK

W roku szkolnym 2018/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało nagrodę Jakubowi Iwaszczukowi z klasy III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w formie szkolnej wycieczki do Barcelony (1700 zł).
Przyznając nagrodę, kapituła brała pod uwagę następujące kryteria: troska o własne życie, zdrowie i rozwój; szanowanie każdej osoby w społeczności, jaką jest Szkoła; godne reprezentowanie Szkoły; przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego oraz decyzji dyrektora Szkoły; obecność na modlitwie szkolnej oraz na organizowanych przez Szkołę uroczystościach i rekolekcjach; szacunek wobec symboli i tradycji szanowanych w Szkole; skromne zachowanie i wygląd; wystrzeganie się nałogów; zachowanie zasad dobrego wychowania, przestrzeganie kultury słowa; regularne uczęszczanie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne; sumienna praca na lekcji.
Jesteśmy dumni z Jakuba i serdecznie mu gratulujemy!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska