WESPRZYJ EDUKACJĘ NASZYCH DZIECI

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Białostockiej

– organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
przy ul. Kościelnej 3 – prosi PRACOWNIKÓW,
RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ:

PRZEKAŻ 1% PODATKU ZA ROK 2017

na doposażenie sal w szkole.

NR KRS: 0000039448

Z poważaniem

U. Jurkowska

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zakwalifikowana do udziału w programie „Aktywna tablica”

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
Podlaski Kurator Oświaty, działając na mocy Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Podlaskim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego. Jedną z nich jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku powadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 14.000 zł.
Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących znajduje się w załączniku.

wykaz-wnioskow-zakwalifikowanych-do-objecia-wsparciem-finansowym

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Bóg się rodzi, moc truchleje,…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu 
dużo zdrowia, radości i spokoju.
Niech ten wspaniały czas
przemija w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
a narodzone Dziecię napełni
Was miłością.
Nadchodzący Nowy Rok, niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wraz z Zarządem

Wigilia Białostocka dla samotnych i potrzebujących

Po raz kolejny Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundacja Rodziny Czarneckich organizują Wigilię dla samotnych i potrzebujących 24 grudnia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do budynku szkoły przy ul. Kościelnej 3 na godz. 14.00.

Druga tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku

30 listopada w naszej szkole odbyła się druga tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku. Rywalizowało 8 drużyn z następujących białostockich placówek: Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny, Przedszkola Samorządowego nr 8, Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo, Przedszkola Samorządowego nr 4, Przedszkola Samorządowego nr 68, Przedszkola Samorządowego nr 30, Przedszkola Samorządowego nr 53, Przedszkola Samorządowego nr 51. Po uroczystym otwarciu Olimpiady przez Panią Dyrektor Honoratę Kozłowską i Panią Prezes SRKAB Urszulę Jurkowską mali sportowcy przeszli w defiladzie i zaprezentowali się publiczności. Drużyny brały udział w sztafecie, wyścigu farmerów, zbieraniu grzybków, czyli woreczków gimnastycznych na czas itp. Zmaganiom towarzyszył wspaniały doping publiczności. Po zakończeniu zawodów wolontariusze Szkolnego Kola Caritas zaprosili uczestników Olimpiady na słodki poczęstunek, a w tym czasie organizatorzy zliczyli punkty. Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe nr 4, na drugim miejscu znalazło się Przedszkole Samorządowe nr 53, trzecie miejsce wywalczyło Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, słodkie upominki i puchary dla drużyn.

Serdecznie gratulujemy!

Pierwsza tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku

Dziś, 23 listopada, gościliśmy w murach naszej szkoły uczestników pierwszej tury II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn sześciolatków z następujących białostockich placówek: Niepublicznego Przedszkola Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo (2 drużyny), Przedszkola Samorządowego nr 84, Przedszkola Samorządowego nr 10, Przedszkola Samorządowego nr 14, Przedszkola Samorządowego Integracyjnego nr 58, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 21 oraz sześciolatki z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia.
Po uroczystym otwarciu Olimpiady przez Panią Dyrektor Honoratę Kozłowską uczestnicy przeszli w defiladzie, a następnie zaprezentowali się zgromadzonym na trybunach kibicom, wśród których byli rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo młodych sportowców.

W końcu przyszedł czas na rywalizację. Dziesięcioosobowe drużyny wystartowały w pięciu konkurencjach, m.in.: wyścigu farmerów, czyli biegu z taczkami z piłką; zbieranie grzybków, czyli woreczków gimnastycznych na czas; przekładnie hula-hop, itp. Przy gorącym dopingu publiczności mali sportowcy z ogromnym zaangażowaniem ścigali się miedzy sobą. Po każdej konkurencji drużynom przyznawano punkty.
Po zakończeniu zawodów wolontariusze Szkolnego Kola Caritas zaprosili uczestników Olimpiady na słodki poczęstunek. W tym czasie organizatorzy zliczyli punkty.
Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe nr 10, II miejsce przypadło sześciolatkom z Oddziału Przedszkolnego przy SP 21, zaś III miejsce zajęła pierwsza drużyna Przedszkola Sióstr Szarytek. Ale pamiątkowe medale, dyplomy, słodkie upominki i puchary otrzymali wszyscy uczennicy Olimpiady. Puchar za najgłośniejsze i najlepsze kibicowanie otrzymali kibice Przedszkola Samorządowego nr 14.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
A już za tydzień 30.11.2017r. zapraszamy na drugą turę II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku, w której wystartują kolejne przedszkola.

 

58. ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Listopada 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia   w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 58. impreza zgromadziła liczne grono uczestników, którzy – jak sami przyznają – nie wyobrażają sobie listopadowego Święta Niepodległości bez udziału w zawodach.
Gośćmi ZSK i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Impreza zaczęła się krótką częścią artystyczną związaną z Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Przed gośćmi wystąpili również uczniowie naszego liceum, którzy przedstawili sztukę „Maria Skłodowska-Curie – Polka wszech czasów”.
Następnie nasi goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło jej wiele emocji!
Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli               i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy               w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 3 maja 2018r. Zapraszamy!

Marta Bagan

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od marca 2017 r. realizujemy zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa      w łącznej wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia nr 86 z dnia 18 listopada 2016 r. Wsparcie finansowe z dotacji udzielone poszczególnym szkołom:
– Katolickiej Szkole Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 2 763 zł,
– Katolickiemu Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                 w wysokości 6 680 zł,
– Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Matki Bożej Miłosierdzia           w Białymstoku w wysokości 2 557 zł.
Organ prowadzący zobowiązał się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego w kwocie 3 000 zł, stanowiącego co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, przy czym     w odniesieniu do:
– Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 690,75 zł,
– Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                  w wysokości 1 670 zł,
– Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia              w Białymstoku w wysokości 639,25 zł.