Wigilia Białostocka dla samotnych i potrzebujących

Po raz kolejny Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundacja Rodziny Czarneckich organizują Wigilię dla samotnych i potrzebujących 24 grudnia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do budynku szkoły przy ul. Kościelnej 3 na godz. 14.00.

Druga tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku

30 listopada w naszej szkole odbyła się druga tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku. Rywalizowało 8 drużyn z następujących białostockich placówek: Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny, Przedszkola Samorządowego nr 8, Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo, Przedszkola Samorządowego nr 4, Przedszkola Samorządowego nr 68, Przedszkola Samorządowego nr 30, Przedszkola Samorządowego nr 53, Przedszkola Samorządowego nr 51. Po uroczystym otwarciu Olimpiady przez Panią Dyrektor Honoratę Kozłowską i Panią Prezes SRKAB Urszulę Jurkowską mali sportowcy przeszli w defiladzie i zaprezentowali się publiczności. Drużyny brały udział w sztafecie, wyścigu farmerów, zbieraniu grzybków, czyli woreczków gimnastycznych na czas itp. Zmaganiom towarzyszył wspaniały doping publiczności. Po zakończeniu zawodów wolontariusze Szkolnego Kola Caritas zaprosili uczestników Olimpiady na słodki poczęstunek, a w tym czasie organizatorzy zliczyli punkty. Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe nr 4, na drugim miejscu znalazło się Przedszkole Samorządowe nr 53, trzecie miejsce wywalczyło Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, słodkie upominki i puchary dla drużyn.

Serdecznie gratulujemy!

Pierwsza tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku

Dziś, 23 listopada, gościliśmy w murach naszej szkoły uczestników pierwszej tury II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn sześciolatków z następujących białostockich placówek: Niepublicznego Przedszkola Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo (2 drużyny), Przedszkola Samorządowego nr 84, Przedszkola Samorządowego nr 10, Przedszkola Samorządowego nr 14, Przedszkola Samorządowego Integracyjnego nr 58, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 21 oraz sześciolatki z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia.
Po uroczystym otwarciu Olimpiady przez Panią Dyrektor Honoratę Kozłowską uczestnicy przeszli w defiladzie, a następnie zaprezentowali się zgromadzonym na trybunach kibicom, wśród których byli rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo młodych sportowców.

W końcu przyszedł czas na rywalizację. Dziesięcioosobowe drużyny wystartowały w pięciu konkurencjach, m.in.: wyścigu farmerów, czyli biegu z taczkami z piłką; zbieranie grzybków, czyli woreczków gimnastycznych na czas; przekładnie hula-hop, itp. Przy gorącym dopingu publiczności mali sportowcy z ogromnym zaangażowaniem ścigali się miedzy sobą. Po każdej konkurencji drużynom przyznawano punkty.
Po zakończeniu zawodów wolontariusze Szkolnego Kola Caritas zaprosili uczestników Olimpiady na słodki poczęstunek. W tym czasie organizatorzy zliczyli punkty.
Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe nr 10, II miejsce przypadło sześciolatkom z Oddziału Przedszkolnego przy SP 21, zaś III miejsce zajęła pierwsza drużyna Przedszkola Sióstr Szarytek. Ale pamiątkowe medale, dyplomy, słodkie upominki i puchary otrzymali wszyscy uczennicy Olimpiady. Puchar za najgłośniejsze i najlepsze kibicowanie otrzymali kibice Przedszkola Samorządowego nr 14.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
A już za tydzień 30.11.2017r. zapraszamy na drugą turę II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku, w której wystartują kolejne przedszkola.

 

58. ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Listopada 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia   w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 58. impreza zgromadziła liczne grono uczestników, którzy – jak sami przyznają – nie wyobrażają sobie listopadowego Święta Niepodległości bez udziału w zawodach.
Gośćmi ZSK i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Impreza zaczęła się krótką częścią artystyczną związaną z Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Przed gośćmi wystąpili również uczniowie naszego liceum, którzy przedstawili sztukę „Maria Skłodowska-Curie – Polka wszech czasów”.
Następnie nasi goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło jej wiele emocji!
Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli               i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy               w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 3 maja 2018r. Zapraszamy!

Marta Bagan

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od marca 2017 r. realizujemy zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa      w łącznej wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia nr 86 z dnia 18 listopada 2016 r. Wsparcie finansowe z dotacji udzielone poszczególnym szkołom:
– Katolickiej Szkole Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 2 763 zł,
– Katolickiemu Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                 w wysokości 6 680 zł,
– Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Matki Bożej Miłosierdzia           w Białymstoku w wysokości 2 557 zł.
Organ prowadzący zobowiązał się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego w kwocie 3 000 zł, stanowiącego co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, przy czym     w odniesieniu do:
– Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 690,75 zł,
– Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                  w wysokości 1 670 zł,
– Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia              w Białymstoku w wysokości 639,25 zł.

„Złote Serca”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – przyznało trzy odznaczenia „Złote Serce” za wzorową postawę w życiu codziennym, umiejętność współpracy, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie działań na rzecz innych. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:
Michał Krupski – uczeń klasy II Katolickiej Szkoły Podstawowej,
Maria Hanna Nejman – uczennica klasy II Katolickiego Gimnazjum,
Weronika Bartoszuk – uczennica klasy III Katolickiego Gimnazjum.
Gratulujemy i życzymy, by swoim przykładem zachęcali innych do czynienia dobra!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

Stypendia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało trzy stypendia w kwocie 130 zł miesięcznie każde na okres od września do stycznia 2018 r. Otrzymali je:
Izabela Misiewicz – uczennica kl. V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia                           w Białymstoku,
Aleksandra Mejsak – uczennica kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
Paweł Szutko – uczeń kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.
Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!
Stypendystom II edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogli rozwijać swoje pasje       i spełniać marzenia!

Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

UROCZYSTA GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURSY „BIAŁYSTOK – W TO SIĘ GRA”

12 czerwca 2017r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca cykl konkursów „Białystok – w TO się gra”*. Organizatorzy: Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uhonorowali pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami laureatów konkursów: plastycznego, muzycznego, krasomówczego oraz gry miejskiej. Uczestnicy gali mogli usłyszeć wystąpienia m.in.: Martyny Zdrodowskiej – laureatki I miejsca w konkursie muzycznym „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”, chóru ze Szkoły Podstawowej nr 28, Kingi Wądołkowskiej i Faustyny Walesiuk – laureatek I i III miejsca w konkursie krasomówczym „Zostań przewodnikiem po Białymstoku”. Gali towarzyszyła również wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Białystok – ludzie   i miejsca”, którą będzie można oglądać w CWK do 16 czerwca. Nagrodzeni również zostali nauczyciele przygotowujący uczniów i towarzyszący im                 w trakcie trwania gry miejskiej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Laureatom i ich opiekunom gratulujemy sukcesu.

Zapraszamy już dziś na kolejną edycję konkursów „Białystok – w TO się gra”.
Fot. Anita Adamowicz

* Zadanie dofinansowane z budżetu miasta Białegostoku.