58. ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Listopada 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia   w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 58. impreza zgromadziła liczne grono uczestników, którzy – jak sami przyznają – nie wyobrażają sobie listopadowego Święta Niepodległości bez udziału w zawodach.
Gośćmi ZSK i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Impreza zaczęła się krótką częścią artystyczną związaną z Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Przed gośćmi wystąpili również uczniowie naszego liceum, którzy przedstawili sztukę „Maria Skłodowska-Curie – Polka wszech czasów”.
Następnie nasi goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło jej wiele emocji!
Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli               i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy               w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 3 maja 2018r. Zapraszamy!

Marta Bagan

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od marca 2017 r. realizujemy zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa      w łącznej wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia nr 86 z dnia 18 listopada 2016 r. Wsparcie finansowe z dotacji udzielone poszczególnym szkołom:
– Katolickiej Szkole Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 2 763 zł,
– Katolickiemu Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                 w wysokości 6 680 zł,
– Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Matki Bożej Miłosierdzia           w Białymstoku w wysokości 2 557 zł.
Organ prowadzący zobowiązał się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego w kwocie 3 000 zł, stanowiącego co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, przy czym     w odniesieniu do:
– Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 690,75 zł,
– Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                  w wysokości 1 670 zł,
– Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia              w Białymstoku w wysokości 639,25 zł.

„Złote Serca”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – przyznało trzy odznaczenia „Złote Serce” za wzorową postawę w życiu codziennym, umiejętność współpracy, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie działań na rzecz innych. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:
Michał Krupski – uczeń klasy II Katolickiej Szkoły Podstawowej,
Maria Hanna Nejman – uczennica klasy II Katolickiego Gimnazjum,
Weronika Bartoszuk – uczennica klasy III Katolickiego Gimnazjum.
Gratulujemy i życzymy, by swoim przykładem zachęcali innych do czynienia dobra!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

Stypendia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało trzy stypendia w kwocie 130 zł miesięcznie każde na okres od września do stycznia 2018 r. Otrzymali je:
Izabela Misiewicz – uczennica kl. V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia                           w Białymstoku,
Aleksandra Mejsak – uczennica kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
Paweł Szutko – uczeń kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.
Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!
Stypendystom II edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogli rozwijać swoje pasje       i spełniać marzenia!

Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

UROCZYSTA GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURSY „BIAŁYSTOK – W TO SIĘ GRA”

12 czerwca 2017r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca cykl konkursów „Białystok – w TO się gra”*. Organizatorzy: Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uhonorowali pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami laureatów konkursów: plastycznego, muzycznego, krasomówczego oraz gry miejskiej. Uczestnicy gali mogli usłyszeć wystąpienia m.in.: Martyny Zdrodowskiej – laureatki I miejsca w konkursie muzycznym „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”, chóru ze Szkoły Podstawowej nr 28, Kingi Wądołkowskiej i Faustyny Walesiuk – laureatek I i III miejsca w konkursie krasomówczym „Zostań przewodnikiem po Białymstoku”. Gali towarzyszyła również wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Białystok – ludzie   i miejsca”, którą będzie można oglądać w CWK do 16 czerwca. Nagrodzeni również zostali nauczyciele przygotowujący uczniów i towarzyszący im                 w trakcie trwania gry miejskiej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Laureatom i ich opiekunom gratulujemy sukcesu.

Zapraszamy już dziś na kolejną edycję konkursów „Białystok – w TO się gra”.
Fot. Anita Adamowicz

* Zadanie dofinansowane z budżetu miasta Białegostoku.

Wyniki konkursu GRA MIEJSKA- „BIAŁYSTOK – W TO SIĘ GRA”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 – 17 PUNKTÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 -25 PUNKTÓW I CZAS 84 MINUTY I MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 -24 PUNKTY i CZAS 134 MINUTY III MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 -24 PUNKTY i CZAS 135 MINUT III MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 -23 PUNKTY (ZESPÓŁ NR 7)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 – 21 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 8)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 -24 PUNKTY i CZAS 84 MINUTY II MIEJSCE
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. F.BLACHNICKIEGO -23 punkty (ZESPÓŁ NR 3)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. F.BLACHNICKIEGO -21 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 2)
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 – 22 PUNKTY
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 – 19 PUNKTÓW
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 19 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 11)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 19 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 12)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 19 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR13)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 21 PUNKTÓW(ZESPÓŁ NR 14)
Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i uczestników konkursu
wraz z opiekunami (lub przedstawicieli szkół) na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się 12 czerwca o godz. 11.00 w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1 A w Białymstoku.
Organizatorzy

Wyniki z konkursu plastycznego pt. „Białystok- ludzie i miejsca”

Rrównorzędne nagrody w kategorii Miejsca otrzymały następujące osoby:

1. Aleksander Wysocki ZSK im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

2. Zofia Kozłowska Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

3. Julia Józefina Mosiejczuk Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

4. Tomasz Kurlenda Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

5. Zofia Grygorczuk Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Wyróżnienia w kategorii Miejsca otrzymali:

1. Emilia Aramowicz Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

2. Kinga Ejsmont Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

3. Szymon Moroz Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

4. Joanna Romanowska Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

5. Patryk Borys ZSK im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

6. Katarzyna Bagińska Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

7. Hubert Ciszyński Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Nagrody w kategorii Osoby otrzymali:

1. Paweł Kamieński Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

2. Natan Jurczak Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

3. Maja Walter Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

4. Julia Markowska Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

5. Patrycja Szulerecka Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i uczestników konkursu wraz z opiekunami na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się 12 czerwca o godz. 11.00 w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1 A w Białymstoku.

Organizatorzy

Wyniki konkursu muzycznego „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”

Jury w składzie:
ks. Sebastian Sum
Karolina Zadykowicz
Karol Szmuksta
postanowiło przyznać uczestnikom konkursu następujące miejsca:
W kategorii soliści i duety:
I miejsce – Martyna Zdrodowska z SP nr 11
II miejsce ex aequo – Izabela Misiewicz i Zuzanna Łaszcz z ZSK
III miejsce ex aequo – Adam Makarec i duet Joanna Gierej / Ewelina Dudek z ZSK
IV miejsce ex aequo – Hanna Piskorz z ZSK i Piotr Bartoszuk z SP nr 34
V miejsce – duet Julia Gacuta i Zuzanna Masłowska z PSP nr 1
W kategorii chóry i zespoły wokalne:
I miejsce – Chór dziecięcy „Viva” z SP nr 28
Zapraszamy 12 czerwca na godzinę 11.00 do Centrum Wystawienniczego
przy ul. Kościelnej.