Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od marca 2017 r. realizujemy zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa      w łącznej wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia nr 86 z dnia 18 listopada 2016 r. Wsparcie finansowe z dotacji udzielone poszczególnym szkołom:
– Katolickiej Szkole Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 2 763 zł,
– Katolickiemu Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                 w wysokości 6 680 zł,
– Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Matki Bożej Miłosierdzia           w Białymstoku w wysokości 2 557 zł.
Organ prowadzący zobowiązał się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego w kwocie 3 000 zł, stanowiącego co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, przy czym     w odniesieniu do:
– Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w wysokości 690,75 zł,
– Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku                  w wysokości 1 670 zł,
– Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia              w Białymstoku w wysokości 639,25 zł.

„Złote Serca”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – przyznało trzy odznaczenia „Złote Serce” za wzorową postawę w życiu codziennym, umiejętność współpracy, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie działań na rzecz innych. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:
Michał Krupski – uczeń klasy II Katolickiej Szkoły Podstawowej,
Maria Hanna Nejman – uczennica klasy II Katolickiego Gimnazjum,
Weronika Bartoszuk – uczennica klasy III Katolickiego Gimnazjum.
Gratulujemy i życzymy, by swoim przykładem zachęcali innych do czynienia dobra!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

Stypendia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało trzy stypendia w kwocie 130 zł miesięcznie każde na okres od września do stycznia 2018 r. Otrzymali je:
Izabela Misiewicz – uczennica kl. V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia                           w Białymstoku,
Aleksandra Mejsak – uczennica kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
Paweł Szutko – uczeń kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.
Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!
Stypendystom II edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogli rozwijać swoje pasje       i spełniać marzenia!

Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

UROCZYSTA GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURSY „BIAŁYSTOK – W TO SIĘ GRA”

12 czerwca 2017r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca cykl konkursów „Białystok – w TO się gra”*. Organizatorzy: Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uhonorowali pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami laureatów konkursów: plastycznego, muzycznego, krasomówczego oraz gry miejskiej. Uczestnicy gali mogli usłyszeć wystąpienia m.in.: Martyny Zdrodowskiej – laureatki I miejsca w konkursie muzycznym „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”, chóru ze Szkoły Podstawowej nr 28, Kingi Wądołkowskiej i Faustyny Walesiuk – laureatek I i III miejsca w konkursie krasomówczym „Zostań przewodnikiem po Białymstoku”. Gali towarzyszyła również wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Białystok – ludzie   i miejsca”, którą będzie można oglądać w CWK do 16 czerwca. Nagrodzeni również zostali nauczyciele przygotowujący uczniów i towarzyszący im                 w trakcie trwania gry miejskiej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Laureatom i ich opiekunom gratulujemy sukcesu.

Zapraszamy już dziś na kolejną edycję konkursów „Białystok – w TO się gra”.
Fot. Anita Adamowicz

* Zadanie dofinansowane z budżetu miasta Białegostoku.

Wyniki konkursu GRA MIEJSKA- „BIAŁYSTOK – W TO SIĘ GRA”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 – 17 PUNKTÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 -25 PUNKTÓW I CZAS 84 MINUTY I MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 -24 PUNKTY i CZAS 134 MINUTY III MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 -24 PUNKTY i CZAS 135 MINUT III MIEJSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 -23 PUNKTY (ZESPÓŁ NR 7)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 – 21 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 8)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 -24 PUNKTY i CZAS 84 MINUTY II MIEJSCE
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. F.BLACHNICKIEGO -23 punkty (ZESPÓŁ NR 3)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. F.BLACHNICKIEGO -21 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 2)
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 – 22 PUNKTY
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 – 19 PUNKTÓW
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 19 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 11)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 19 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR 12)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 19 PUNKTÓW (ZESPÓŁ NR13)
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 21 PUNKTÓW(ZESPÓŁ NR 14)
Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i uczestników konkursu
wraz z opiekunami (lub przedstawicieli szkół) na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się 12 czerwca o godz. 11.00 w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1 A w Białymstoku.
Organizatorzy

Wyniki z konkursu plastycznego pt. „Białystok- ludzie i miejsca”

Rrównorzędne nagrody w kategorii Miejsca otrzymały następujące osoby:

1. Aleksander Wysocki ZSK im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

2. Zofia Kozłowska Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

3. Julia Józefina Mosiejczuk Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

4. Tomasz Kurlenda Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

5. Zofia Grygorczuk Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Wyróżnienia w kategorii Miejsca otrzymali:

1. Emilia Aramowicz Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

2. Kinga Ejsmont Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

3. Szymon Moroz Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

4. Joanna Romanowska Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

5. Patryk Borys ZSK im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

6. Katarzyna Bagińska Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

7. Hubert Ciszyński Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Nagrody w kategorii Osoby otrzymali:

1. Paweł Kamieński Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

2. Natan Jurczak Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

3. Maja Walter Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

4. Julia Markowska Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

5. Patrycja Szulerecka Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i uczestników konkursu wraz z opiekunami na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się 12 czerwca o godz. 11.00 w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1 A w Białymstoku.

Organizatorzy

Wyniki konkursu muzycznego „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”

Jury w składzie:
ks. Sebastian Sum
Karolina Zadykowicz
Karol Szmuksta
postanowiło przyznać uczestnikom konkursu następujące miejsca:
W kategorii soliści i duety:
I miejsce – Martyna Zdrodowska z SP nr 11
II miejsce ex aequo – Izabela Misiewicz i Zuzanna Łaszcz z ZSK
III miejsce ex aequo – Adam Makarec i duet Joanna Gierej / Ewelina Dudek z ZSK
IV miejsce ex aequo – Hanna Piskorz z ZSK i Piotr Bartoszuk z SP nr 34
V miejsce – duet Julia Gacuta i Zuzanna Masłowska z PSP nr 1
W kategorii chóry i zespoły wokalne:
I miejsce – Chór dziecięcy „Viva” z SP nr 28
Zapraszamy 12 czerwca na godzinę 11.00 do Centrum Wystawienniczego
przy ul. Kościelnej.

„Białystok – w TO się gra” – konkurs krasomówczy – „Zostań przewodnikiem po Białymstoku”.

23 maja 2017r. Zespół Szkół Katolickich gościł uczestników konkursu krasomówczego „Zostań przewodnikiem po Białymstoku”, odbywającego się w ramach inicjatywy „Białystok – w TO się gra”. Uczniowie klas IV- VI białostockich szkół: Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica, Szkoły Podstawowej nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia, wystąpili w roli młodych przewodników, którzy przepięknie opowiadali o znanych i bliskich każdemu białostoczaninowi miejscach: Katedrze i starym kościele Farnym, pałacu Branickich, kościele św. Rocha, parku Zwierzynieckim, ogrodach Branickich i Plantach oraz o Operze i Filharmonii Podlaskiej. Uczestnicy wykazali się nie tylko szeroką wiedzą o wybranych obiektach, ale również pięknym sposobem mówienia o nich.
Jury w składzie: dr hab. Anna Nosek, p. Teresa Margańska, p. Magdalena Kalisz, wysoko oceniło młodych mówców i postanowiło przyznać:
I miejsce – Kindze Wądołowskiej (SP nr 49)
II miejsce ex aequo – Adrianowi Morozowi (SP nr 49) oraz Jackowi Wnukowi (SSP nr 11)
III miejsce – Faustynie Walesiuk (SP nr 26)
wyróżnienie –Magdalenie Woronowicz (SSP nr 11).
Uczniowie odbiorą nagrody 12 czerwca 2017r. podczas gali podsumowującej wszystkie konkursy z cyklu „Białystok – w TO się gra”.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Białystok, 22.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 5 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I, o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.

 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.

 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

 7. Wybór komisji skrutacyjnej.

 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2016 roku.

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2016 rok.

 10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2016 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2016 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2016;

– rezygnacji p. Krzysztofa Jurgiela z członkostwa w Zarządzie SRKAB.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk