Telefon Zaufania

Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej

 

Telefoniczna pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej, wychowawczych, rodzinnych i społecznych. Poradnictwo telefoniczne jest prowadzone w godzinach, w których zmniejszona jest dostępność do innych instytucji pomocowych w zakresie problemów alkoholowych. Telefon Zaufania działający przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Białymstoku funkcjonuje od 23 lat. Jego działalność opiera się na bezinteresownej pracy wolontariuszy. Dyżury pełnią w nim osoby różnych specjalności: prawnicy, księża, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni. Wolontariusze Rodzinnego Telefonu Zaufania udzielają porad telefonicznych od poniedziałku do piątku w godz. 15:00- 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kościelnej 3. Rodzinny Telefon Zaufania dysponuje bogatą bazą danych na temat instytucji i urzędów zajmujących się problematyką rodzinną, społeczną, zdrowotną i uzależnień. W ramach poradnictwa przekazywane są porady dotyczące zgłaszanych problemów oraz informacje dotyczące rodzajów i adresów instytucji oraz urzędów specjalizujących się w wybranych problemach.