WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o § 20. i § 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 19 czerwca 2023 roku                  w Zespole Szkół Katolickich     im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I,  o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2022 roku.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2022 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2022 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2022 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Marta Bagan

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

MŁODZIEŻOWE ZIMOWISKO 2023

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej przy wsparciu finansowym Województwo Podlaskie organizuje Młodzieżowe Zimowisko 2023. Młodzież naszej szkoły będzie miała okazję odpocząć od codziennej nauki i spędzić czas bardzo aktywnie wśród przyrody i rówieśników. Niedługo fotorelacje z wydarzenia.

Brak opisu.

PROŚBA O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU ZA ROK 2022

Przekaż 1,5% podatku

PRZEKAŻ   1,5%  PODATKU ZA ROK 2022

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej  – organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3 prosi PRACOWNIKÓW, RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ: 

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU ZA ROK 2022

KAŻDA TWOJA WPŁATA TO INWESTYCJA W ROZWÓJ NASZYCH DZIECI!!!

NR KRS: 0000039448

Z poważaniem
Urszula Jurkowska
Prezes Stowarzyszenia

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

 

15-087 BIAŁYSTOK UL. KOŚCIELNA 3 www.srkab.org.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

                                           

 

Białystok, 24.05.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 8czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 16.00 – termin I, o godzinie 16.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2021 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2021 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2021 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.

13. Wybór Prezesa SRKAB oraz członków Zarządu i komisji rewizyjnej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

 

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

WYCIECZKI SZKOLNE Z PROGRAMU MEiN „POZNAJ POLSKĘ”

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowane zostały następujące wyjazdy:
6-9.10.2021 r. – wycieczka: Opinogóra – Gołotczyzna – Toruń; uczestnicy – uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku;
27-29.10.2021 r. – wycieczka: Kraków – Zator – Częstochowa; uczestnicy – uczniowie kl. 7 i 8 Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku;
25.11.2021 r. – wycieczka: Warszawa; uczestnicy – uczniowie kl. 1-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Na zakup nowych książek i elementów wyposażenia do biblioteki Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz na realizację działań promujących czytelnictwo otrzymaliśmy 12000 zł.
W sumie bibliotece szkolnej przekazano łączną kwotę 15000 zł.

„Białystok w TO się gra”

To  już czwarta edycja gry miejskiej jaką przygotował dla uczniów szkół podstawowych naszego miasta Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. 20 drużyn, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8 miały okazję do świetnej zabawy i poznawania zabytków Białegostoku.  Uczniowie wraz z opiekunami rozwiązywali zadania  wędrując  po ogrodach  i parku Branickich, Rynku, Plantach, zaglądali  do kościoła katedralnego, przyglądali się pomnikom i pamiątkowym tablicom, ogrodowym rzeźbom i altanom.  W grze liczyła się uważność  ale i sprawność.  W kategorii klas 4-6 najlepszym zespołem okazała się drużyna z klasy 6 b Katolickiej Szkoły Podstawowej, drugie miejsce drużyna z klasy 4 a Katolickiej Szkoły Podstawowej zaś na trzecim miejscu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 33. W kategorii klas 7-8 także najlepsi okazali się uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej z klasy 7b , miejsce drugie zajęła Szkoła Podstawowa nr 33, miejsce trzecie ex aequo Szkoła Podstawowa  nr 16 oraz Katolicka Szkoła Podstawowa. Pogoda i humory dopisały. Wszyscy się świetnie bawili. Zapraszamy za rok.