4. Charytatywny Bal Karnawałowy


8 lutego 2020 r. odbył się 4.Charytatywny Bal Karnawałowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, organ prowadzący Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i darczyńcom balu.

Bardzo się cieszymy, że zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście: Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda I Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko. Byli obecni również przyjaciele naszej szkoły: ks. Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Siostra Anna Galewska, Dyrektor Przedszkola prowadzonego przez Siostry Szarytki, Pan Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, jak również Pani Lucja Orzechowska,wieloletni Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim rodzicom, absolwentom i nauczycielom oraz naszym przyjaciołom za wsparcie naszej inicjatywy. Dzięki Państwa zaangażowaniu zebraliśmy fundusze, które przeznaczymy na stypendia i nagrody dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z balu:

Pd_Zdjecia_z_balu

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia bożonarodzeniowe

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego,

na świat abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze, życzy

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

Nagrody dla uczniów ZSK

W roku szkolnym 2019/2020 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało nagrody uczniom ZSK:
• Aleksandrze Mejsak – sfinansowanie szkolnej wycieczki na Maltę (2000 zł);
• Janowi Machelskiemu – dofinansowanie szkolnej wycieczki na Maltę (1000 zł);
• Filipowi Bartłomiejowi Perkowskiemu – dofinansowanie szkolnej wycieczki na Maltę (1000 zł).
Przyznając nagrody, kapituła brała pod uwagę następujące kryteria: troska o własne życie, zdrowie i rozwój; szanowanie każdej osoby w społeczności, jaką jest Szkoła; godne reprezentowanie Szkoły; przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego oraz decyzji dyrektora Szkoły; obecność na modlitwie szkolnej oraz na organizowanych przez Szkołę uroczystościach i rekolekcjach; szacunek wobec symboli i tradycji szanowanych w Szkole; skromne zachowanie i wygląd; wystrzeganie się nałogów; zachowanie zasad dobrego wychowania, przestrzeganie kultury słowa; regularne uczęszczanie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne; sumienna praca na lekcji.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów i serdecznie im gratulujemy!

Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

Stypendia

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendium w kwocie 150 zł miesięcznie Julii Gołębiewskiej z klasy VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej (od września 2019 r. do stycznia 2020 r.). Przyznając stypendium, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców.
Stypendystce serdecznie gratulujemy!
Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

61. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych

11 listopada 2019  r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 61. impreza zgromadziła liczne grono uczestników. Gośćmi ZSK były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zgromadzeni goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło temu wiele emocji. Na zakończenie  ZSK i jego organ prowadzący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zorganizowały poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 11 listopada 2020 r.

Zapraszamy!

Marta B

Dokumentacja techniczna do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku” umowa nr RPPD.05.03.01-20-0216/18-00.

Audyt

Dokumentacja – pompy ciepła – treść projektu

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 1

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 2

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 3

Dokumentacja – system PV AC_S1

Dokumentacja – system PV AC_S2

Dokumentacja – system PV DC

Przedmiar – oświetlenie

Przedmiar – pompy ciepła

Przedmiar – system PV AC_S1

Przedmiar – system PV AC_S2

Przedmiar – system PV DC

Przedmiar – termomodernizacja

Gra miejska – Białystok w to się gra”

Już po raz trzeci Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia zaprosił do wspólnej zabawy i poznawania zabytków Białegostoku 25 drużyn szkół podstawowych naszego miasta. 23 maja czteroosobowe drużyny wraz z opiekunami mierzyły się z zagadkami, które było można rozwiązać dzięki wnikliwemu przyglądaniu się pomnikom i budowlom na trasie gry. W dotarciu do obiektów pomagały mapy przygotowane przez organizatorów. O zwycięstwie decydowała uważność i precyzja odpowiedzi, choć i czas ukończenia biegu nie był bez znaczenia.
W kategorii klas starszych zwycięzcami okazali się uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Blachnickiego z ul. Transportowej, a w kategorii klas młodszych uczniowie naszej szkoły.
Do zobaczenia w kolejnej edycji za rok!

Nagroda dla ucznia ZSK

W roku szkolnym 2018/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało nagrodę Jakubowi Iwaszczukowi z klasy III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w formie szkolnej wycieczki do Barcelony (1700 zł).
Przyznając nagrodę, kapituła brała pod uwagę następujące kryteria: troska o własne życie, zdrowie i rozwój; szanowanie każdej osoby w społeczności, jaką jest Szkoła; godne reprezentowanie Szkoły; przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego oraz decyzji dyrektora Szkoły; obecność na modlitwie szkolnej oraz na organizowanych przez Szkołę uroczystościach i rekolekcjach; szacunek wobec symboli i tradycji szanowanych w Szkole; skromne zachowanie i wygląd; wystrzeganie się nałogów; zachowanie zasad dobrego wychowania, przestrzeganie kultury słowa; regularne uczęszczanie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne; sumienna praca na lekcji.
Jesteśmy dumni z Jakuba i serdecznie mu gratulujemy!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

Stypendia

W roku szkolnym 2018/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie każde:
Janowi Machelskiemu z klasy VIII b Katolickiej Szkoły Podstawowej (od września 2018 r. do stycznia 2019 r.);
Natalii Steckiewicz z klasy III b Katolickiego Gimnazjum (od lutego do czerwca 2019 r.);
Filipowi Bartłomiejowi Perkowskiemu z klasy III d Katolickiego Gimnazjum (od lutego do czerwca 2019 r.).
Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców.
Stypendystom serdecznie gratulujemy!
Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska