Nagroda dla ucznia ZSK

W roku szkolnym 2018/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało nagrodę Jakubowi Iwaszczukowi z klasy III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w formie szkolnej wycieczki do Barcelony (1700 zł).
Przyznając nagrodę, kapituła brała pod uwagę następujące kryteria: troska o własne życie, zdrowie i rozwój; szanowanie każdej osoby w społeczności, jaką jest Szkoła; godne reprezentowanie Szkoły; przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego oraz decyzji dyrektora Szkoły; obecność na modlitwie szkolnej oraz na organizowanych przez Szkołę uroczystościach i rekolekcjach; szacunek wobec symboli i tradycji szanowanych w Szkole; skromne zachowanie i wygląd; wystrzeganie się nałogów; zachowanie zasad dobrego wychowania, przestrzeganie kultury słowa; regularne uczęszczanie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne; sumienna praca na lekcji.
Jesteśmy dumni z Jakuba i serdecznie mu gratulujemy!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska