4. Charytatywny Bal Karnawałowy


8 lutego 2020 r. odbył się 4.Charytatywny Bal Karnawałowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, organ prowadzący Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i darczyńcom balu.

Bardzo się cieszymy, że zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście: Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda I Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko. Byli obecni również przyjaciele naszej szkoły: ks. Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Siostra Anna Galewska, Dyrektor Przedszkola prowadzonego przez Siostry Szarytki, Pan Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, jak również Pani Lucja Orzechowska,wieloletni Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim rodzicom, absolwentom i nauczycielom oraz naszym przyjaciołom za wsparcie naszej inicjatywy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z balu:

Pd_Zdjecia_z_balu

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia bożonarodzeniowe

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego,

na świat abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze, życzy

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

61. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych

11 listopada 2019  r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 61. impreza zgromadziła liczne grono uczestników. Gośćmi ZSK były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zgromadzeni goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło temu wiele emocji. Na zakończenie  ZSK i jego organ prowadzący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zorganizowały poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 11 listopada 2020 r.

Zapraszamy!

Marta B

Dokumentacja techniczna do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku” umowa nr RPPD.05.03.01-20-0216/18-00.

Audyt

Dokumentacja – pompy ciepła – treść projektu

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 1

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 2

Dokumentacja – pompy ciepła- rys 3

Dokumentacja – system PV AC_S1

Dokumentacja – system PV AC_S2

Dokumentacja – system PV DC

Przedmiar – oświetlenie

Przedmiar – pompy ciepła

Przedmiar – system PV AC_S1

Przedmiar – system PV AC_S2

Przedmiar – system PV DC

Przedmiar – termomodernizacja

Gra miejska – Białystok w to się gra”

Już po raz trzeci Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia zaprosił do wspólnej zabawy i poznawania zabytków Białegostoku 25 drużyn szkół podstawowych naszego miasta. 23 maja czteroosobowe drużyny wraz z opiekunami mierzyły się z zagadkami, które było można rozwiązać dzięki wnikliwemu przyglądaniu się pomnikom i budowlom na trasie gry. W dotarciu do obiektów pomagały mapy przygotowane przez organizatorów. O zwycięstwie decydowała uważność i precyzja odpowiedzi, choć i czas ukończenia biegu nie był bez znaczenia.
W kategorii klas starszych zwycięzcami okazali się uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Blachnickiego z ul. Transportowej, a w kategorii klas młodszych uczniowie naszej szkoły.
Do zobaczenia w kolejnej edycji za rok!

Nagroda dla ucznia ZSK

W roku szkolnym 2018/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało nagrodę Jakubowi Iwaszczukowi z klasy III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w formie szkolnej wycieczki do Barcelony (1700 zł).
Przyznając nagrodę, kapituła brała pod uwagę następujące kryteria: troska o własne życie, zdrowie i rozwój; szanowanie każdej osoby w społeczności, jaką jest Szkoła; godne reprezentowanie Szkoły; przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego oraz decyzji dyrektora Szkoły; obecność na modlitwie szkolnej oraz na organizowanych przez Szkołę uroczystościach i rekolekcjach; szacunek wobec symboli i tradycji szanowanych w Szkole; skromne zachowanie i wygląd; wystrzeganie się nałogów; zachowanie zasad dobrego wychowania, przestrzeganie kultury słowa; regularne uczęszczanie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne; sumienna praca na lekcji.
Jesteśmy dumni z Jakuba i serdecznie mu gratulujemy!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

Stypendia

W roku szkolnym 2018/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie każde:
Janowi Machelskiemu z klasy VIII b Katolickiej Szkoły Podstawowej (od września 2018 r. do stycznia 2019 r.);
Natalii Steckiewicz z klasy III b Katolickiego Gimnazjum (od lutego do czerwca 2019 r.);
Filipowi Bartłomiejowi Perkowskiemu z klasy III d Katolickiego Gimnazjum (od lutego do czerwca 2019 r.).
Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców.
Stypendystom serdecznie gratulujemy!
Prezes Stowarzyszenia
Urszula Jurkowska

III Konkurs Krasomówczy „ Znani białostoczanie w gawędach”

8 kwietnia 2019r. w auli Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej odbyła się trzecia edycja Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w ramach projektu „Białystok- w TO się gra”. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 17 uczniów klas IV-VIII białostockich szkół podstawowych, którzy tym razem opowiadali o znanych białostoczanach. Jurorzy i zgromadzona publiczność mogła usłyszeć gawędy m.in. o: Ludwiku Zamenhofie, Jerzym Maksymiuku, hm. Stanisławie Moniuszce, Izabeli Branickiej, siostrach Frankiewiczównach, ks. Michale Sopoćce, Edwardzie Redlińskim, bł. Bolesławie Lament, Irenie Białównie, Andrzeju Piotrze Lussie, Kayah czy też o Tomaszu Frankowskim. Uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością w przedstawianiu osób, które na różny sposób zapisały się w dziejach naszego miasta.
Jury w składzie: p. Honorata Kozłowska, p. Teresa Margańska, p. Jolanta Wróblewska-Chorzewska i p. Franciszek Górski postanowiło przyznać:
I miejsce – ex auquo: Kindze Wądołkowskiej (SP nr 49) oraz Hannie Piskorz (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia),
II miejsce – Hannie Lussie (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11)
III miejsce – ex auquo: Konradowi Karolowi Milewskiemu (SP nr 49) oraz Izabeli Misiewicz (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia).
Wyróżnieniami zostali uhonorowani:Jakub Ciborowski (SP nr 49), Piotr Polakowski (Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego), Oliwia Leszczyńska (SP nr 49) oraz Izabela Górska (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia).
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy!