PROŚBA O PRZEKAZANIE 1% PODATKU ZA ROK 2018!!!

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku prosi PRACOWNIKÓW, RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ:

PRZEKAŻ 1% PODATKU ZA ROK 2018

Nr KRS  0000039448

lub DOKONAJ DAROWIZNY z dopiskiem: na cele statutowe SRKAB

Nr konta:  82 8060 0004 0013 0286 2000 0010

KAŻDA TWOJA WPŁATA TO INWESTYCJA W ROZWÓJ NASZYCH DZIECI!!!

III OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW MIASTA BIAŁEGOSTOKU

III Olimpiada Przedszkolaków

22 listopada 2018 roku w hali sportowej naszej szkoły odbyła się III Olimpiada Przedszkolaków Miasta Białegostoku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Udział wzięło pięć białostockich przedszkoli: Przedszkole Samorządowe nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 14, Przedszkole Samorządowe nr 21 „Na Bojarach”, Przedszkole Samorządowe nr 10 oraz trzy grupy z Niepublicznego Przedszkola nr 2 Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: „Kubusie”, „Puchatki” oraz „Chatka Puchatka”.
Olimpiadę rozpoczął uroczysty przemarsz małych sportowców. Następnie każde przedszkole zaprezentowało się zebranej publiczności i pozostałym uczestnikom. Przygotowane przez dzieci występy zostały nagrodzone gromkimi brawami przez rodziców, dziadków i innych gości, którzy zasiedli na trybunach.
W końcu przyszedł czas na rozegranie zawodów. Mali sportowcy przy gorącym dopingu publiczności z wielkim zaangażowaniem i przejęciem startowali w kolejnych konkurencjach, po zakończeniu których otrzymywali punkty w zależności od zajętego miejsca.
W oczekiwaniu na podsumowanie rywalizacji nasi goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez nauczycieli ZSK.
W końcu przyszedł czas na ogłoszenie wyników.
Za najlepszy i najgłośniejszy doping nagrody otrzymali kibice Przedszkola Samorządowego nr 4 i Przedszkola Samorządowego nr 14. W rywalizacji sportowej I miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe nr 4, II miejsce – Przedszkole Samorządowe 21 „Na Bojarach”, a III miejsce ex aequo zajęły: grupa „Kubusiów” i grupa „Puchatków” z Niepublicznego Przedszkola nr 2 Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
Zwycięzcy uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami, a wszyscy uczestnicy, bez względu na zajęte miejsce, otrzymali dyplomy i medale za udział w Olimpiadzie oraz słodkie niespodzianki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia za rok!

fot. Hanna Jaworska

 

60. Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych

 11 listopada 2018  r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 60. impreza zgromadziła liczne grono uczestników. Gośćmi ZSK były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zgromadzeni goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło temu wiele emocji.

Na zakończenie  ZSK i jego organ prowadzący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zorganizowały poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 11 listopada 2019 r.

Zapraszamy!

Marta Bagan

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 11 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I, o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.

 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.

 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

 7. Wybór komisji skrutacyjnej.

 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2017 roku.

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2017 rok.

 10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2017 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2017 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2017;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

walne zebranie SRKAB

„Białystok – w TO się gra”.

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zapraszają

uczniów klas IV – VII szkół podstawowych miasta Białegostoku do udziału

w II Grze Miejskiej, która realizowana jest  w ramach projektu „Białystok –

w TO się gra”.

Regulamin gra miejska 2018

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mt 28,20)

Niech te słowa zmartwychwstałego Chrystusa na nowo obudzą wiarę, nadzieję i miłość.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy wszystkim członkom i sympatykom SRKAB

życzy zarząd stowarzyszenia

Sprawozdanie z udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej otrzymało w 2017 r. środki finansowe na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 765 woluminów o łącznej wartości ponad 15 000 zł.
W oparciu o ankiety przeprowadzone w marcu i kwietniu 2017 r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ZSK dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej oraz rozmowy z rodzicami uczniów. W sprawie planowanego zakupu książek przeprowadzone zostały konsultacje z kierownikiem Podyplomowych Studiów Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa w Białymstoku oraz z pracownikami Biblioteki w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.
W czerwcu 2017 r. Katolicka Szkoła Podstawowa wzięła udział w 6. Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom. Uroczysta inauguracja miała miejsce w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W następnych dniach w szkole odbywały się imprezy towarzyszące: ,,Z wizytą w Akademii Pana Kleksa ” Jana Brzechwy – czytanie fragmentów książki przez panią dr hab. Annę Nosek z Uniwersytetu w Białymstoku; „O dzielnym strażaku” – czytanie opowiadania przez strażaków w plenerze; ,,W naszej szkole też są książkowe mole” – zajęcia biblioteczne dla klas I-III; spotkanie z aktorem panem Piotrem Damulewiczem – czytanie najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena; czytanie wybranych fragmentów literatury dziecięcej przez poetę pana Jerzego Binkowskiego; konkurs czytelniczo-plastyczny „Książka moim przyjacielem”; poranki czytelnicze – głośne czytanie dzieciom baśni w świetlicy szkolnej przez starszych kolegów oraz pracowników szkoły i rodziców.
Na początku roku szkolnego 2017/2018 Dyrekcja Szkoły zorganizowała spotkanie z rodzicami uczniów ZSK na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. Wykład wygłosiła pani dr hab. Anna Nosek, pracownik Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Podyplomowych Studiów Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa.
We wrześniu 2017 r. klasa I b Katolickiej Szkoły Podstawowej włączyła się do akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację  ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, organizując cykl spotkań z rodzicami i interesującą lekturą. Odwiedzili nas rodzice: Mateusza Lulewicza (wrzesień), Piotra Śledziewskiego (październik), Julii Jabłońskiej (listopad) i Tomasza Polaka (grudzień).
W listopadzie 2017 r. klasa III b Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięła udział w II edycji projektu „Niemiecka literatura – czytamy to co dobre!” prowadzonego przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy współpracy z Goethe Institut w Warszawie. Zajęcia odnosiły się do książki „Straszna piątka” Wolfa Elbrucka.

Aby przybliżyć młodym warsztat pisarski i zachęcić ich do czytania, w listopadzie w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Anną Czerwińską-Rydel, autorką wielu ciekawych i wartościowych książek dla dzieci i młodzieży, poświęconych m.in. znanym Polakom: Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Skłodowskiej-Curie, Wandzie Rutkiewicz, Jerzemu Kukuczce, Henrykowi Wieniawskiemu. Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego, jak wygląda praca pisarki, skąd czerpie ona inspiracje oraz ile czasu zajmuje pisanie jednej książki.
Księgozbiór biblioteki szkolnej był wielokrotnie wykorzystywany do przygotowania ciekawych projektów uczniowskich. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 uczniowie gimnazjum stworzyli film reklamowy o szkole „Nasza szkoła jest naj…”, wykorzystując m.in. książki dotyczące cech filmu reklamowego, technik filmowych, gry aktorskiej itp., a także wystawili swoim młodszym kolegom ze szkoły podstawowej inscenizację baśni „Kopciuszek” w języku angielskim, wykonali stroje, scenografię, zaproszenia na spektakl. Z okazji święta szkoły w listopadzie 2017 r. licealiści przygotowali inscenizację fragmentów księgi pierwszej „Pana Tadeusza”: wcielili się w role bohaterów, zadbali o odpowiednie stroje, rekwizyty i scenografię, zaś gimnazjaliści wystąpili z muzyczną wersją ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka”: śpiewowi solistów (strzelca i dziewczyny) towarzyszyły dwa chóry uczniowskie. Realizując projekt pt. „Jestem bohaterem książki” w październiku 2017 r., uczniowie szkoły podstawowej zapoznali się z literackim pierwowzorem, opowiedzieli klasie o wybranej postaci i wzięli udział w konkursie na najciekawsze przebranie. „Szkoła Dobrych Manier” to kolejny projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w oparciu o zasoby biblioteki. Uczniowie po zapoznaniu się z zasadami savoir-vivre’u przygotowali plakaty (szkoła podstawowa), komiksy (szkoła podstawowa), prezentacje multimedialne i filmy (gimnazjum) propagujące dobre maniery w życiu codziennym.
Aby zachęcać do czytania prasy, na korytarzach wywieszone są koszyki z czasopismami udostępnianymi dzieciom, młodzieży, nauczycielom. Na szkolnej tablicy zatytułowanej „Ze skarbca polszczyzny” można znaleźć m.in. działy: „Polecam książkę” – popularyzujący dobre i ciekawe książki wybrane przez uczniów, czy też „Poeci, którzy wzrastali wśród nas” – prezentujący twórczość naszych absolwentów.
Czytelnictwo promowaliśmy także poprzez liczne konkursy, np. poezji Jana Brzechwy (maj 2017), znajomości zasad savoir-vivre’u (maj 2017), Konkurs Poetycki Młodych „Przekroczyć próg nadziei” (październik 2017), wiedzy o „Krzyżakach” H. Sienkiewicza (grudzień 2017). Zorganizowaliśmy wystawę książek śp. Mieczysława Czajkowskiego – poety, prozaika, felietonisty (październik 2017). W bibliotece i na stronie internetowej szkoły eksponowane są nowości czytelnicze zakupione w ramach projektu.
Realizacja Programu z pewnością przyczyniła się do wzrostu aktywności czytelniczej uczniów. Dzięki dofinansowaniu księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się nie tylko o lektury szkolne, ale też o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.