„Białystok – w TO się gra!”

Najmłodsza inicjatywa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.  Adresowana jest do uczniów klas 4−6 z białostockich szkół podstawowych. Przebiegać będzie w czterech kategoriach − odbędzie się konkurs plastyczny, muzyczny, krasomówczy i terenowa gra miejska. Wszystkie zawody będą związane z Białymstokiem, jego historią, zabytkami, ludźmi, ważnymi miejscami. W pierwszej edycji chcemy m.in. zapoznać dzieci z twórczością Franciszka Karpińskiego. Gala podsumowująca konkursy połączona z wystawą prac plastycznych, koncertem i popisami retorycznymi odbędzie się 12.06.2017 roku o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Archidiecezji Białostockiej.

Regulaminy i karty zgłoszeń do pobrania również na stronie internetowej:
www.szkola-katolicka.pl

Bal Charytatywny

4 lutego odbył się Pierwszy Bal Charytatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością: Jego Ekscelencja ks. Biskup Henryk Ciereszko, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Władz Miasta Białegostoku, Dyrekcja ZSK oraz wspaniali absolwenci, rodzice, nauczyciele i przyjaciele ZSK.
Zespół BAILAR zadbał o niezwykłą oprawę muzyczną, wykonując znane utwory w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Goście twierdzili, że ich wykonanie było lepsze niż utwory oryginalne.
W programie imprezy znalazła się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez naszych darczyńców oraz występ iluzjonistyczny absolwenta ZSK – Łukasza Granta. Pan Łukasz sprawił, że uśmiech pojawił się na twarzach wszystkich gości.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczestnikom balu, darczyńcom, grupie muzycznej BAILAR oraz Panu Łukaszowi GRANTOWI.
To dzięki PAŃSTWU bal był niezapomnianym przeżyciem. Dzięki Państwa ofiarności, uczniowie ZSK otrzymają stypendia, które pomogą im rozwijać ich talenty i realizować marzenia.

Zawody dla dzieci niepełnosprawnych

Cykliczna impreza odbywająca się już od kilkunastu lat w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku z okazji świąt narodowych. 3 maja i 11 listopada zapraszamy dzieci niepełnosprawne na zawody sportowe, poczęstunek, konkursy plastyczne i muzyczne. Wszyscy uczestnicy otrzymują drobne podarunki. Współpracujemy z wieloma białostockimi firmami, a w 2017 roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miejskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Znalezione obrazy dla zapytania wschodzący białystok grafiki

Olimpiada przedszkolaków

Zawody sportowe dla sześciolatków z białostockich przedszkoli. W listopadzie 2016 roku odbyły się po raz pierwszy, dzieci rywalizowały w sześciu konkurencjach. Entuzjazm młodych sportowców i ich rodzin był tak wielki, że szykujemy kolejną edycję na listopad 2017 roku. Chcemy, żeby impreza na stałe wpisał się w kalendarz białostockiej edukacji.

ZAWIADOMIENIE o walnym zebraniu stowarzyszenia 29.08.2016

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej w oparciu o paragraf 20. i 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 29 sierpnia 2016 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I, o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w drugim terminie ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 6. Przyjęcie rezygnacji członków Zarządu, którzy zgłosili pisemne oświadczenia.
 7. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu SRKAB.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Wybór komisji skrutacyjnej.
 10. Wybory Zarządu SRKAB.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                     Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej,

              Urszula H. Jurkowska

ZAWIADOMIENIE o walnym zebraniu stowarzyszenia 14.06.2016

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o par. 20. i 22. statutu zwołuje Walne Zebranie stowarzyszenia, które odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Katolickich im. MBM przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku, o godz. 16:45 – I termin, o godz 17:00 – II termin. Walne Zebranie w II terminie ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania (WZ).
 2. Wybór prezydium WZ.
 3. Stwierdzenia ważności WZ przez przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad WZ.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania zarzadu z działalności merytorycznej SRKAB w 2015 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2015 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1.    przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej zarządu za 2015 r.,
  2.    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
  3.    przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2015 r.,
  4.    przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  5.    udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok 2015.
 13. Wybór Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Zarząd SRKAB

Posiedzenie zarządu 16.03.2016

16 marca 2016 r. na posiedzeniu zarządu miała miejsce szczególna chwila podziękowania Ks. Kan. mgr. Stanisławowi Szczepurze za dotychczasową 23-letnią opiekę duchową nad naszym stowarzyszeniem w ramach funkcji asystenta kościelnego (nadal będzie z nami współpracował np. w telefonie zaufania). Nowym asystentem został nominowany wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. MBM Ks. mgr teol. Dariusz Gutowski.

Telefon Zaufania

Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej

 

Telefoniczna pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej, wychowawczych, rodzinnych i społecznych. Poradnictwo telefoniczne jest prowadzone w godzinach, w których zmniejszona jest dostępność do innych instytucji pomocowych w zakresie problemów alkoholowych. Telefon Zaufania działający przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Białymstoku funkcjonuje od 23 lat. Jego działalność opiera się na bezinteresownej pracy wolontariuszy. Dyżury pełnią w nim osoby różnych specjalności: prawnicy, księża, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni. Wolontariusze Rodzinnego Telefonu Zaufania udzielają porad telefonicznych od poniedziałku do piątku w godz. 15:00- 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kościelnej 3. Rodzinny Telefon Zaufania dysponuje bogatą bazą danych na temat instytucji i urzędów zajmujących się problematyką rodzinną, społeczną, zdrowotną i uzależnień. W ramach poradnictwa przekazywane są porady dotyczące zgłaszanych problemów oraz informacje dotyczące rodzajów i adresów instytucji oraz urzędów specjalizujących się w wybranych problemach.