Wyniki z konkursu plastycznego pt. „Białystok- ludzie i miejsca”

Rrównorzędne nagrody w kategorii Miejsca otrzymały następujące osoby:

1. Aleksander Wysocki ZSK im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

2. Zofia Kozłowska Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

3. Julia Józefina Mosiejczuk Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

4. Tomasz Kurlenda Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

5. Zofia Grygorczuk Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Wyróżnienia w kategorii Miejsca otrzymali:

1. Emilia Aramowicz Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

2. Kinga Ejsmont Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

3. Szymon Moroz Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

4. Joanna Romanowska Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

5. Patryk Borys ZSK im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

6. Katarzyna Bagińska Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

7. Hubert Ciszyński Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Nagrody w kategorii Osoby otrzymali:

1. Paweł Kamieński Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

2. Natan Jurczak Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

3. Maja Walter Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

4. Julia Markowska Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku

5. Patrycja Szulerecka Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i uczestników konkursu wraz z opiekunami na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się 12 czerwca o godz. 11.00 w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1 A w Białymstoku.

Organizatorzy

Wyniki konkursu muzycznego „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”

Jury w składzie:
ks. Sebastian Sum
Karolina Zadykowicz
Karol Szmuksta
postanowiło przyznać uczestnikom konkursu następujące miejsca:
W kategorii soliści i duety:
I miejsce – Martyna Zdrodowska z SP nr 11
II miejsce ex aequo – Izabela Misiewicz i Zuzanna Łaszcz z ZSK
III miejsce ex aequo – Adam Makarec i duet Joanna Gierej / Ewelina Dudek z ZSK
IV miejsce ex aequo – Hanna Piskorz z ZSK i Piotr Bartoszuk z SP nr 34
V miejsce – duet Julia Gacuta i Zuzanna Masłowska z PSP nr 1
W kategorii chóry i zespoły wokalne:
I miejsce – Chór dziecięcy „Viva” z SP nr 28
Zapraszamy 12 czerwca na godzinę 11.00 do Centrum Wystawienniczego
przy ul. Kościelnej.

„Białystok – w TO się gra” – konkurs krasomówczy – „Zostań przewodnikiem po Białymstoku”.

23 maja 2017r. Zespół Szkół Katolickich gościł uczestników konkursu krasomówczego „Zostań przewodnikiem po Białymstoku”, odbywającego się w ramach inicjatywy „Białystok – w TO się gra”. Uczniowie klas IV- VI białostockich szkół: Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica, Szkoły Podstawowej nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia, wystąpili w roli młodych przewodników, którzy przepięknie opowiadali o znanych i bliskich każdemu białostoczaninowi miejscach: Katedrze i starym kościele Farnym, pałacu Branickich, kościele św. Rocha, parku Zwierzynieckim, ogrodach Branickich i Plantach oraz o Operze i Filharmonii Podlaskiej. Uczestnicy wykazali się nie tylko szeroką wiedzą o wybranych obiektach, ale również pięknym sposobem mówienia o nich.
Jury w składzie: dr hab. Anna Nosek, p. Teresa Margańska, p. Magdalena Kalisz, wysoko oceniło młodych mówców i postanowiło przyznać:
I miejsce – Kindze Wądołowskiej (SP nr 49)
II miejsce ex aequo – Adrianowi Morozowi (SP nr 49) oraz Jackowi Wnukowi (SSP nr 11)
III miejsce – Faustynie Walesiuk (SP nr 26)
wyróżnienie –Magdalenie Woronowicz (SSP nr 11).
Uczniowie odbiorą nagrody 12 czerwca 2017r. podczas gali podsumowującej wszystkie konkursy z cyklu „Białystok – w TO się gra”.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Białystok, 22.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 5 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I, o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.

 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.

 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

 7. Wybór komisji skrutacyjnej.

 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2016 roku.

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2016 rok.

 10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2016 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2016 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2016;

– rezygnacji p. Krzysztofa Jurgiela z członkostwa w Zarządzie SRKAB.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

„Białystok – w TO się gra”

12 maja 2017r. odbyły się przesłuchania uczestników konkursu muzycznego „Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego”, którego organizatorem są Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Konkurs odbył się w ramach projektu „Białystok – w TO się gra”, dofinansowanego z budżetu Miasta Białegostoku.
Młodzi artyści – uczniowie klas IV-VI białostockich szkół podstawowych – wykonali pięknie, choć niełatwe utwory oświeceniowego poety Franciszka Karpińskiego. Jury w składzie: ks. Sebastian Sum, p. Karolina Zadykowicz oraz p. Karol Szmuksta, wysłuchało m.in. sielanki „Laura i Filon” oraz wybranych „Pieśni Nabożnych”, wśród których znalazły się m.in. znane nam wszystkim: „Pieśń poranna”, „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” oraz „Pieśń                                              o Zmartwychwstaniu Pańskim”. Wszystkie występy zasłużyły na uznanie                   i oklaski. Laureatów konkursu poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 12 czerwca 2017r.
Fot. Anita Adamowicz

57 Zawody Sportowe Dzieci Niepełnosprawnych

3 maja 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia                 w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 57. impreza zgromadziła liczne grono uczestników, którzy – jak sami przyznają – nie wyobrażają sobie majowego Święta Konstytucji 3 Maja bez tej uroczystości. Gośćmi ZSK były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zgromadzeni goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło temu wiele emocji.

Na zakończenie  ZSK i jego organ prowadzący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zorganizowały poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 11 listopada 2017 r.

Zapraszamy!

Marta Bagan

Pielgrzymka członków Stowarzyszenia

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki studzieniczna

Pielgrzymka członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej do Studzienicznej:
termin: 11 czerwca 2017 r.: wyjazd o godz. 8.00, powrót około godz. 20.00;
koszt: 55 zł od osoby;
zapisy i wpłaty w sekretariacie Zespołu Szkół Katolickich do            
22 maja 2017 r.

Z powodu bardzo małej ilości zgłoszonych chętnych osób na pielgrzymkę, wyjazd musimy ODWOŁAĆ!!!

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki zmartwychwstałegoChrystus zmartwychwstał!

To jest nasza nadzieja, że też zmartwychwstaniemy…

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Archidiecezji Białostockiej życzymy radości ze Świąt Wielkiej Nocy.

zarząd SRKAB

Stypendia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie każde na okres od lutego do czerwca 2017 r. dla trzech uczennic:

 • Izabeli Misiewicz – uczennicy kl. IV Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Aleksandry Mejsak i Julity Żywno – uczennic kl. II Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!

Stypendystkom I edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogły rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska