Sprawozdanie z udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej otrzymało w 2017 r. środki finansowe na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 765 woluminów o łącznej wartości ponad 15 000 zł.
W oparciu o ankiety przeprowadzone w marcu i kwietniu 2017 r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ZSK dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej oraz rozmowy z rodzicami uczniów. W sprawie planowanego zakupu książek przeprowadzone zostały konsultacje z kierownikiem Podyplomowych Studiów Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa w Białymstoku oraz z pracownikami Biblioteki w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.
W czerwcu 2017 r. Katolicka Szkoła Podstawowa wzięła udział w 6. Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom. Uroczysta inauguracja miała miejsce w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W następnych dniach w szkole odbywały się imprezy towarzyszące: ,,Z wizytą w Akademii Pana Kleksa ” Jana Brzechwy – czytanie fragmentów książki przez panią dr hab. Annę Nosek z Uniwersytetu w Białymstoku; „O dzielnym strażaku” – czytanie opowiadania przez strażaków w plenerze; ,,W naszej szkole też są książkowe mole” – zajęcia biblioteczne dla klas I-III; spotkanie z aktorem panem Piotrem Damulewiczem – czytanie najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena; czytanie wybranych fragmentów literatury dziecięcej przez poetę pana Jerzego Binkowskiego; konkurs czytelniczo-plastyczny „Książka moim przyjacielem”; poranki czytelnicze – głośne czytanie dzieciom baśni w świetlicy szkolnej przez starszych kolegów oraz pracowników szkoły i rodziców.
Na początku roku szkolnego 2017/2018 Dyrekcja Szkoły zorganizowała spotkanie z rodzicami uczniów ZSK na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. Wykład wygłosiła pani dr hab. Anna Nosek, pracownik Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Podyplomowych Studiów Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa.
We wrześniu 2017 r. klasa I b Katolickiej Szkoły Podstawowej włączyła się do akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację  ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, organizując cykl spotkań z rodzicami i interesującą lekturą. Odwiedzili nas rodzice: Mateusza Lulewicza (wrzesień), Piotra Śledziewskiego (październik), Julii Jabłońskiej (listopad) i Tomasza Polaka (grudzień).
W listopadzie 2017 r. klasa III b Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięła udział w II edycji projektu „Niemiecka literatura – czytamy to co dobre!” prowadzonego przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy współpracy z Goethe Institut w Warszawie. Zajęcia odnosiły się do książki „Straszna piątka” Wolfa Elbrucka.

Aby przybliżyć młodym warsztat pisarski i zachęcić ich do czytania, w listopadzie w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Anną Czerwińską-Rydel, autorką wielu ciekawych i wartościowych książek dla dzieci i młodzieży, poświęconych m.in. znanym Polakom: Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Skłodowskiej-Curie, Wandzie Rutkiewicz, Jerzemu Kukuczce, Henrykowi Wieniawskiemu. Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego, jak wygląda praca pisarki, skąd czerpie ona inspiracje oraz ile czasu zajmuje pisanie jednej książki.
Księgozbiór biblioteki szkolnej był wielokrotnie wykorzystywany do przygotowania ciekawych projektów uczniowskich. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 uczniowie gimnazjum stworzyli film reklamowy o szkole „Nasza szkoła jest naj…”, wykorzystując m.in. książki dotyczące cech filmu reklamowego, technik filmowych, gry aktorskiej itp., a także wystawili swoim młodszym kolegom ze szkoły podstawowej inscenizację baśni „Kopciuszek” w języku angielskim, wykonali stroje, scenografię, zaproszenia na spektakl. Z okazji święta szkoły w listopadzie 2017 r. licealiści przygotowali inscenizację fragmentów księgi pierwszej „Pana Tadeusza”: wcielili się w role bohaterów, zadbali o odpowiednie stroje, rekwizyty i scenografię, zaś gimnazjaliści wystąpili z muzyczną wersją ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka”: śpiewowi solistów (strzelca i dziewczyny) towarzyszyły dwa chóry uczniowskie. Realizując projekt pt. „Jestem bohaterem książki” w październiku 2017 r., uczniowie szkoły podstawowej zapoznali się z literackim pierwowzorem, opowiedzieli klasie o wybranej postaci i wzięli udział w konkursie na najciekawsze przebranie. „Szkoła Dobrych Manier” to kolejny projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w oparciu o zasoby biblioteki. Uczniowie po zapoznaniu się z zasadami savoir-vivre’u przygotowali plakaty (szkoła podstawowa), komiksy (szkoła podstawowa), prezentacje multimedialne i filmy (gimnazjum) propagujące dobre maniery w życiu codziennym.
Aby zachęcać do czytania prasy, na korytarzach wywieszone są koszyki z czasopismami udostępnianymi dzieciom, młodzieży, nauczycielom. Na szkolnej tablicy zatytułowanej „Ze skarbca polszczyzny” można znaleźć m.in. działy: „Polecam książkę” – popularyzujący dobre i ciekawe książki wybrane przez uczniów, czy też „Poeci, którzy wzrastali wśród nas” – prezentujący twórczość naszych absolwentów.
Czytelnictwo promowaliśmy także poprzez liczne konkursy, np. poezji Jana Brzechwy (maj 2017), znajomości zasad savoir-vivre’u (maj 2017), Konkurs Poetycki Młodych „Przekroczyć próg nadziei” (październik 2017), wiedzy o „Krzyżakach” H. Sienkiewicza (grudzień 2017). Zorganizowaliśmy wystawę książek śp. Mieczysława Czajkowskiego – poety, prozaika, felietonisty (październik 2017). W bibliotece i na stronie internetowej szkoły eksponowane są nowości czytelnicze zakupione w ramach projektu.
Realizacja Programu z pewnością przyczyniła się do wzrostu aktywności czytelniczej uczniów. Dzięki dofinansowaniu księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się nie tylko o lektury szkolne, ale też o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

WESPRZYJ EDUKACJĘ NASZYCH DZIECI

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Białostockiej

– organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
przy ul. Kościelnej 3 – prosi PRACOWNIKÓW,
RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ:

PRZEKAŻ 1% PODATKU ZA ROK 2017

na doposażenie sal w szkole.

NR KRS: 0000039448

Z poważaniem

U. Jurkowska

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zakwalifikowana do udziału w programie „Aktywna tablica”

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
Podlaski Kurator Oświaty, działając na mocy Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Podlaskim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego. Jedną z nich jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku powadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 14.000 zł.
Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących znajduje się w załączniku.

wykaz-wnioskow-zakwalifikowanych-do-objecia-wsparciem-finansowym

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Bóg się rodzi, moc truchleje,…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu 
dużo zdrowia, radości i spokoju.
Niech ten wspaniały czas
przemija w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
a narodzone Dziecię napełni
Was miłością.
Nadchodzący Nowy Rok, niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wraz z Zarządem

Wigilia Białostocka dla samotnych i potrzebujących

Po raz kolejny Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundacja Rodziny Czarneckich organizują Wigilię dla samotnych i potrzebujących 24 grudnia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do budynku szkoły przy ul. Kościelnej 3 na godz. 14.00.

Druga tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku

30 listopada w naszej szkole odbyła się druga tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku. Rywalizowało 8 drużyn z następujących białostockich placówek: Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny, Przedszkola Samorządowego nr 8, Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo, Przedszkola Samorządowego nr 4, Przedszkola Samorządowego nr 68, Przedszkola Samorządowego nr 30, Przedszkola Samorządowego nr 53, Przedszkola Samorządowego nr 51. Po uroczystym otwarciu Olimpiady przez Panią Dyrektor Honoratę Kozłowską i Panią Prezes SRKAB Urszulę Jurkowską mali sportowcy przeszli w defiladzie i zaprezentowali się publiczności. Drużyny brały udział w sztafecie, wyścigu farmerów, zbieraniu grzybków, czyli woreczków gimnastycznych na czas itp. Zmaganiom towarzyszył wspaniały doping publiczności. Po zakończeniu zawodów wolontariusze Szkolnego Kola Caritas zaprosili uczestników Olimpiady na słodki poczęstunek, a w tym czasie organizatorzy zliczyli punkty. Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe nr 4, na drugim miejscu znalazło się Przedszkole Samorządowe nr 53, trzecie miejsce wywalczyło Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, słodkie upominki i puchary dla drużyn.

Serdecznie gratulujemy!

Pierwsza tura II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku

Dziś, 23 listopada, gościliśmy w murach naszej szkoły uczestników pierwszej tury II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn sześciolatków z następujących białostockich placówek: Niepublicznego Przedszkola Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo (2 drużyny), Przedszkola Samorządowego nr 84, Przedszkola Samorządowego nr 10, Przedszkola Samorządowego nr 14, Przedszkola Samorządowego Integracyjnego nr 58, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 21 oraz sześciolatki z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia.
Po uroczystym otwarciu Olimpiady przez Panią Dyrektor Honoratę Kozłowską uczestnicy przeszli w defiladzie, a następnie zaprezentowali się zgromadzonym na trybunach kibicom, wśród których byli rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo młodych sportowców.

W końcu przyszedł czas na rywalizację. Dziesięcioosobowe drużyny wystartowały w pięciu konkurencjach, m.in.: wyścigu farmerów, czyli biegu z taczkami z piłką; zbieranie grzybków, czyli woreczków gimnastycznych na czas; przekładnie hula-hop, itp. Przy gorącym dopingu publiczności mali sportowcy z ogromnym zaangażowaniem ścigali się miedzy sobą. Po każdej konkurencji drużynom przyznawano punkty.
Po zakończeniu zawodów wolontariusze Szkolnego Kola Caritas zaprosili uczestników Olimpiady na słodki poczęstunek. W tym czasie organizatorzy zliczyli punkty.
Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe nr 10, II miejsce przypadło sześciolatkom z Oddziału Przedszkolnego przy SP 21, zaś III miejsce zajęła pierwsza drużyna Przedszkola Sióstr Szarytek. Ale pamiątkowe medale, dyplomy, słodkie upominki i puchary otrzymali wszyscy uczennicy Olimpiady. Puchar za najgłośniejsze i najlepsze kibicowanie otrzymali kibice Przedszkola Samorządowego nr 14.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
A już za tydzień 30.11.2017r. zapraszamy na drugą turę II Olimpiady Przedszkolaków Miasta Białegostoku, w której wystartują kolejne przedszkola.

 

58. ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Listopada 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia   w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 58. impreza zgromadziła liczne grono uczestników, którzy – jak sami przyznają – nie wyobrażają sobie listopadowego Święta Niepodległości bez udziału w zawodach.
Gośćmi ZSK i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Impreza zaczęła się krótką częścią artystyczną związaną z Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Przed gośćmi wystąpili również uczniowie naszego liceum, którzy przedstawili sztukę „Maria Skłodowska-Curie – Polka wszech czasów”.
Następnie nasi goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło jej wiele emocji!
Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli               i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy               w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 3 maja 2018r. Zapraszamy!

Marta Bagan